Microsoft .Net Framework 4.7.1’deki Yenilikler

Net Framework’e yükseltme, bellek ayırma performansını geliştirir ve çalışma zamanında dinamik uygulama yapılandırması desteğini sunar.

Bellek ayırma performansını arttırmak için, özellikle de büyük nesne öbek ayırmalarında, çöp toplayıcısına yapılan mimari bir değişiklik yığın tahsisatını küçük ve büyük nesne yığınlarına böler. Çok sayıda büyük nesne öbek ayırımı yapan uygulamalar, ayırma kilidi çekişmesinde bir azalma ve daha iyi performansla karşılaşmalıdır.

Güncelleştirme aynı zamanda ASP.Net form kimlik doğrulaması için SHA-2 (Güvenli Karıştırma Algoritması) dahil olmak üzere güvenli karma seçeneklerini , SHA-1’in daha güçlü halefi olan SHA- . Uyumluluk için, SHA-1 hala varsayılan seçenektir. SHA-2, kimlik doğrulama sırasında ileti kuyruklama tarafından kullanılan karma algoritmayı belirten Message.HashAlgorithm için de desteklenir.

.Net 4.7.1’deki yeni yapılandırma geliştiricileri geliştiricilerin çalışma zamanında uygulamaları yapılandırma ekleyip yapmalarını sağlar. Konfigürasyon verileri yapılandırma dosyasının ötesinde kaynaklardan alınabilir; .Net’in önceki sürümlerinde yapılandırma statiktir. Yapılandırma oluşturucuları aracılığıyla uygulamalar, bir yapılandırma bölümüne özel olarak tanımlanan bir üretici grubu uygulayabilir. Yapıcılar bir yapılandırma bölümünde bulunan yapılandırma verilerini değiştirebilir veya sıfırdan inşa edebilir, hatta statik dosyalar dışındaki kaynaklardan yeni veriler çizebilir.

Yükseltmenin diğer özellikleri arasında şunlar bulunur:

  • Birden çok .Net uygulaması tarafından paylaşılan bir API setine sahip . Net Standard 2.0 spesifikasyonuna destek .
  • Yüksek Karşıtlık geliştirmeleri, geliştirilmiş UI kalıpları ve Anlatıcı gibi araçlarda geliştirilmiş deneyimler dahil olmak üzere WPF (Windows Presentation Foundation) ve Windows Forms’taki erişilebilirlik geliştirmeleri.
  • XAML görsel ağaçlarını analiz etmek için araçların kullanılmasını sağlayan WPF’de görsel teşhis desteği.
  • ReadOnlyReferences C # 7.2 dilinde, değişkenleri başvuru yoluyla geçirmek için, ancak verilere değişiklik göstermemek için derleyici desteği .
  • Bir çalışma zamanının belirli bir özelliği destekleyip desteklemediğini belirlemek için bir çalışma zamanı özelliği algılama API’sı.
  •  C # 7.0 ve Visual Basic 15.5’te yeni tuple sözdizimine geçişi SystemValueTuplekolaylaştıran seri hale getirilebilir türler  System.Tuple.
  • Bir ASP.Net API’si standart bir yol sağlayarak birHttpCookie dizedennesne ve son kullanma tarihi ve yolu gibi çerez özelliklerini yakalamak .
  • ASP.Net’de , ExecutionStepInvokergeliştiricilerin, ASP.Net’in önceden tanımlanmış olan boru hattında değil de, kendi kodlarında yürütme adımlarını çalıştırmasına izin veren bir icra basamağı özelliği çağırdı . Bu özellik, uygulama yürütme akışıyla ilgili kütüphaneler için tasarlanmıştır.

Bir Cevap Yazın