Kuantum bilgisayarlarının kullanım alanları üzerine

Kuantum bilgisayarlarının bizim teknoloji uzayımızda yeri büyüktür, çünkü teknoloji geometrik bir hızda büyürken maalesef bazı yetersizlikleri de beraberinde doğurur, bizim şu anda kullandığımız bilgisayarların çalışma prensibi ortada, buna önceki yazılarımızda açıklık getirmiştik, aslında buna açıklık getirmeden önce şunu dile getirmek istiyorum; günümüz teknolojisinin bu şekilde artış göstermesi elbette akla bir takım sorular getiriyor, bunun limiti ne? Yani demek istiyorum ki bir bilgisayar en fazla ne kadar hızlı olabilir? 6 GHZ mi? 10 mu? 20 , 30, 40, ……. İşte problemin kalbi de burada başlıyor, tam olarak anlatmak istediğim burada başlıyor.

Bilgisayar Devrimi

Bilgisayarlar bir zaman sonra yetersiz kalacaklar ve maliyetleri bu husus üzerine büyük bir artış gösterecek. Yukarıda açıklık getirdiğimiz üzere bilgisayar evrenine elbette sıraladığımız nedenlerden ötürü ‘kuantum bilgisayarları’ gibi bir devrimin olması elbette kaçınılmaz olacaktır, işte bundan sonrasın bizim yazımızın bel kemiğini oluşturacak bir soruyu aydınlatacak: kuantum bilgisayarları bizim ne işimize yarayacak?

Sorduğumuz sorunun yanıtını hep beraber bulmaya çalışalım,

Parçacıklar alemine  olasılıklar hakimdir, orada kesin bir şeyden söz ediyor olmanız mümkün değildir, bu şartlar altında söyleyebiliriz ki ; belirsizlikler, belirli bir örgü oluşturarak mantıklı noktaların bir araya gelmesi sonucu, tutara uygun faaliyetin meydana geldiği kuşkusuz savunulur bir düşüncedir, tabi burada söz konusu kavramın “kuantum bilgisayarları” olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak, kuantum bilgisayarları da aynı esas üzerine kurulmuştur, daha açık bir söyleme tabii tutacak olursak, şimdi ki bilgisayarlarımızın aksine (yani sadece iki iş yapabilen transistorların olayını söz konusu ediyorum), kuantum bilgisayarları birden fazla durumlu çalışma prensibi benimserler, bu demek oluyor ki,  bir tek işlem için binlerce veri üretimimi hiç sıkıntısız yapılmaktadır.

Tabi bu söz konusu mevzumuz, bize;  kuantum bilgisayarları nerde kullanılır? sorusuna yanıt vermemektedir, bu sorunun daha istikrarlı bir cevabını hep beraber örnekler üzerinde yapmaya çalışalım.

Bilindiği üzere kuantum evreninde bir takım anormallikler bulunmaktadır, bunu şöyle bir metafor üzerinde anlatayım, mesela gerçek dünyada 3 kişi ancak ve ancak 3 yerden gelebilir veya 1 ses ancak ve ancak bir kişiden veya bir nesnede çıkabilir, ama kuantum evreninde bir yerden 3 ses , 3 yerden de bir ses gelmesi söz konusu veya yahut 3 yerden binlerce kişi gelebilir, bu demek oluyor ki kuantum evreninde normal dünyamızda ki gibi birebir olma durumu söz konusu değildir, yani daha kapsamlı bir yorumu, bir parçacık aynı anda her yerde olabilir.

Bu  noktadan sonra ucu kuantum bilgisayarlarına dayanıyor, buda demek oluyor ki, normal bilgisayarın ikili yani binary digits ile yaptığı iş kuantum bilgisayarlarının aynı anda çok durumlu olmalarından dolayı binlerce hatta on binlerce  kat hızlı olacaktır. Bu devasa hızın elbette ki tek yorumu olabilir oda; günümüz bilgisayarlarının çözmekte yetersiz kaldığı şifreleri anında çözmeye yarayacaktır.

Bir Cevap Yazın