Bilişim

Bilişim, bilginin teknoloji ile birlikte iletişim halinde sadece ileterek değil  paylaşarak, etkileşim halinde  kullanılması, işlenmesi, harmanlanması, kodlanması, aktarılması, ilişkilendirilmesi, raporlandırılması vs. gibi işleri kapsamaktadır. Bilişimin temelini sibernetik oluşturmaktadır.

Bilişimin en önemli kavramını iletişim/etkileşim/paylaşım oluşturmaktadır. Bilgi güçtür, metadır,alınır-satılır, transfer edilir, saklanır, yeniliğe dönüştürülür, sadece iletmez, karşılıklı etkileşir. Aslında bilişim, insanoğlunun kendisine benzer bir dünyayı siber, yapay alan vs. yaratma arayışının düğümüdür.

Bilişim kavramını Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından Yunus Emre’ nin “Beri gel barışalım, Yad isen bilişelim” sözünden esinlenerek dilimize kazandırmıştır.

Bir Cevap Yazın